Mysle Jurja Nuka k rubrice „Widźał, słyšał, napisał“

wutora, 11. awgusta 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Mjetar hlebije Uwe Hohn wot ASK Potsdam steji tu 20.07.1984 na olympiskim dnju w Berlinje zhromadnje z Bołharskej wysokoskakarku Ludmilu Andonowej. Hohn bě jako prěni hlebiju dale hač sto metrow ćisnył. Z 2,07 metrami poradźi so Bołharce na samsnym dnju tež nowy rekord we wysokoskoku.  Foto: dpa Mjetar hlebije Uwe Hohn wot ASK Potsdam steji tu 20.07.1984 na olympiskim dnju w Berlinje zhromadnje z Bołharskej wysokoskakarku Ludmilu Andonowej. Hohn bě jako prěni hlebiju dale hač sto metrow ćisnył. Z 2,07 metrami poradźi so Bołharce na samsnym dnju tež nowy rekord we wysokoskoku. Foto: dpa

Póndźelu, 20. julija, je nam rozhłosownik a zahority sportowc Tomaš Faska w rubrice „Widźał, słyšał, napisał“ našeho wječornika na zajimawe wašnje předstajił wuměnjenja, kotrež­ su za jednotliwe sportowe družiny trěbne. Wobšěrnišo pak wěnuje so w swojim přinošku mjetanju hlebije a tomu, štož bě so w tutej lochkoatletiskej disciplinje 20. julija 1984 w Berlinje we wobłuku wurisanja na XXII. mjezynarodnym olympiskim dnju stało. Tehdyše politiske a sportowe wuměnjenja w dźělenej Němskej a na swěće mjez dwěmaj towarš­nostnymaj systemomaj a wony dźeń wurisanja we wu­chodnym Berlinje je awtor hłownje našej młódšej a srjedź­nej generaciji čitarjow SN nazornje rozłožił.

Srjódki z dožiwjenymaj swětowymaj rekordomaj w kulostorku a mjetanju hlebije

Za čas studija slawistiki w Lipsku a slě­dowaceho pedagogiskeho skutkowanja na Serbskim wučerskim wu­stawje w Budyšinje trenowach a wubědźowach so dobry lětdźesatk w běhanju na srjedźnych a dołhich distancach jako čłon sportoweju klubow SC Rotacija Lipsk a SC Lipsk. Hłownje sym so po cyłej NDR, w susodnej Čěskej, Pólskej a hač do 13. awgusta 1961 w Zapadnej Němskej wubědźował. Tak sym tež direktnje w stadionach někotryžkuli wurjadny sportowy wukon, nowy krajny abo samo swětowy rekord w lochkoatletice sobu dožiwił. Wot lěta 1965 startowach za BSG Motor Budyšin w běhanju a hrajach tež wolejbul. Wuznamne mjezynarodne wubědźowanja lochkoatletiki wopytowach w Drježdźanach, Lipsku a Berlinje.

Z mnohich wosobinsce dožiwjenych wurjadnych wukonow w tajkich wurisanjach stej so mi dwaj wosebje hłuboko do pomjatka zaryłoj, a to w mjetanju hlebije­ a we wysokoskoku. Jimaj při­wyskachmy ze swójbnymi 20. pražnika 1984 we hłownym stadionje Sportoweho parka Friedricha Ludwiga Jahna we wuchodnym Berlinje. Štož zwisowaše z pomjenowanjom olympiski dźeń tutoho zarjadowanja je Tomaš Faska dokładnje wujasnił. My štyrjo swójbni běchmy tam w połnje wobsadźenym stadionje swědcy­ wulkotneju swětoweju rekordow w běhu jeničce sydom mjeńšin, wječor krótko do wosmich, a to hišće při chłódnišich temperaturach. Gracilna a jara sympatiska Bołharka Ludmila Andonowa přeprěči we wysokoskoku jako prěnja žona swěta łatu, ležacu na 2,07 m.

22lětny Uwe Hohn, mjetar hlebije z mustwa ASK Podstupim, je jako prěni muž swěta hlebiju sensacionelne 104,80 metrow daloko ćisnył! Tysacam přihladowarjam, syłam aktiwnych a akterej samo­mu wot­razy na wokomik dych, jako so­ tuta da­lokosć na pokazowanskej tafli zjewi. Jeno sekundy na to wšón stadion­ jenož tak ržeše. Jeho hlebija pak bě do poslednjeje kromički trawnika za wrotami zaštapiła, jeničce něhdźe 30 centimetrow zdaleneho wot wjelekrótneho swětoweho rekordnika wysokoskakanja z tyčku Ukrainjana Sergeja Bubki, jako wón na naběhowej běžni (Anlaufbahn) z tyčku w połnym tempje běžeše, zo by dalšu wy­sokosć přeprěčił. Bubka so chětro stróži a torhny łatu. Wot toho woko­mika běše wón chětro rozpjeršeny a njemóžeše so hižo prawje koncentrować, byrnjež swoje wurisanje dobył.

Žadyn mjetar hlebije na swěće njeje po Hohnje hranicu 100 metrow wjace přewinył. Po jeho jónkrótnym ćisku wužiwachu mjenujcy hnydom nowe hlebije, kotrychž ćežišćo su wo štyri centimetry dale doprědka přepołožili, zo njebychu wone snadź bórze přez stadionowe tribuny lětali. Někotre tydźenje pozdźišo na olympiadźe w Los Angelesu docpě olympiski dobyćer z nowej hlebiju 86,76 metrow. Swětowy rekordnik je wot lěta 1996 Čech Jan Železný z 98,48 metrami. Jurij Nuk

wozjewjene w: Sport
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND