Zelowonjedźelne wiki rozšěrjene

srjeda, 12. awgusta 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Jeli so přichodnu njedźelu wopytowarjo zeloweje njedźele tež po Lipju wuchodźuja, wuhladaja tam wuskutki tuchwilneje suchoty. Hdźež hewak po spušćadle Klóšterskeje wody woda šumi, je nětko nimale wšitko suche.  Foto: Marian Wjeńka Jeli so přichodnu njedźelu wopytowarjo zeloweje njedźele tež po Lipju wuchodźuja, wuhladaja tam wuskutki tuchwilneje suchoty. Hdźež hewak po spušćadle Klóšterskeje wody woda šumi, je nětko nimale wšitko suche. Foto: Marian Wjeńka

Jedne z mało zarjadowanjow, kotrež so lětsa najebać koronapandemiju wotměja, je zelowa njedźela w klóšterskej zahrodźe w Pančicach-Kukowje. Tam maja něštožkuli nachwatać.

Pančicy-Kukow (SN/MWj). Hdyž su w lěću zela, sad a zelenina w zahrodce a na zahrodźe zrałe, zo móžeš je žnjeć, da je načasu so za to dźakować, štož stwórba dobre daruje. Takle připowědźa Křesćansko-socialny kubłanski skutk zelowu njedźelu 16. awgusta w zahrodźe klóštra Marijineje hwězdy w Pančicach-Kukowje. Tale tradicija zdawa so lěto a woblubowaniša być. Po stach tam zajimcy přichadźeja. Runje lětsa budźe nawal najskerje wosebje wulki. Wšako korony dla telko zarjadowanjow njewabi.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

HSSL23

nowostki LND