Zarjadowanja kedźbliwje přihotuja

srjeda, 12. awgusta 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Wochozy (AK/SN). Tež w času koronapandemije je Wochožanski park błudźenkow dale wotewrjeny. Wo tym informuje Anita Schwitalla ze spěchowanskeho towarstwa parka w aktualnym wudaću Hamorskeje gmejnskeje nowiny. Hižo wot 4. meje móža so zajimcy zaso po parku rozhladować, po tym zo bě wón něšto tydźenjow njepřistupny.

Wjacore zarjadowanja wšak dyrbjachu korony dla wotprajić. Tak wupadnychu mjez druhim nalětni swjedźeń kónc měrca, swójbny swjedźeń jutrownu póndźelu a nalětnja rostlinska bursa 1. meje. Tež holanski swjedźeń 6. septembra so njewotměje. Přiwšěm so wjesela, zo so normalne žiwjenje poněčim do parka wróći. Po znowawotewrjenju zličichu dotal wjace hač hač 15 000 hosći.

Za nazymu nětko kedźbliwje prěnje zarjadowanja přihotuja. Tak chcedźa 27. septembra rostlinsku bursu přewjesć. Zwjazać chcedźa ju z wikami na Wochožanskej nawsy. 25. oktobra bychu rady na halloween přeprosyli. Tón dźeń chcedźa dobyćerjow lětušeho jutrowneho molowanskeho wubědźowanja jako nachwatanje mytować. Parkowa chodojta ma tónle nadawk přewzać.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND