Swinjarnju a Kanecy přizamknu přichodne tydźenje centralnej syći ...

štwórtk, 13. awgusta 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Swinjarnju a Kanecy přizamknu přichodne tydźenje centralnej syći pitneje wody, kotruž dóstanu potom ze Zdźěrje. Trěbne roły nětko tule wot Zejic we wotrězkach do zemje třěleja. Tež domjacnosće w Jaworje wodowódnej syći přizamknu. Tam pak doda­waja wodu pozdźišo z Jěžowa. Hač do kónca nowembra maja wšitke dźěła zakónčene być. Foto: Feliks Haza

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND