Pitnu wodu njebrojić

štwórtk, 13. awgusta 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Koparski trawnik dyrbi so hladać a trjeba tež wodu. Ale za to pitnu wodu wužiwać kaž tule w Pančicach-Kukowje njemóže prawy puć być.  Foto: Feliks Haza Koparski trawnik dyrbi so hladać a trjeba tež wodu. Ale za to pitnu wodu wužiwać kaž tule w Pančicach-Kukowje njemóže prawy puć być. Foto: Feliks Haza

Wo krjepjenju trawnika sportoweho towarstwa horco diskutowali

Pančicy-Kukow (SN/MWj). Skerje na kromje načachu na zašłym posedźenju gmejnskeje rady Pančicy-Kukow temu, kotraž je so wo dlěšu a předewšěm kontrowersnu diskusiju postarała. Tak radźićel Joachim Kokla porokowaše, zo Sportowe towarstwo Marijina hwězda na swój koparski trawnik wšědnje pitnu wodu pryska. „Pitna woda je drohotna. Njemóžemy ju prosće na łuku kidać, zo by ta zelena była“, wón přitomnemu před­sydźe sportoweho towarstwa Andreasej Bedrichej wumjetowaše. Tón so zakitowaše a rjekny, zo wokomiknje žanu hinašu alternatiwu nimaja, chcedźa-li trawnik za koparske hry zachować. Hewak běchu sportowcy wodu z Klóšterskeje wody na sportnišćo klumpali a trawnik krjepili. W zwisku z wottorhanjom bywšeho hosćenca je so tež wotpowědna roła najprjedy raz zhubiła. Kaž wjesnjanosta Markus Kreuz (CDU) informowaše, je wona mjeztym zaso instalowana. Čłonojo towarstwa maja ju jenož hišće ze swojim wodowodom zwjazać. Za to su wurywanske dźěła trěbne, kotrež dyrbja sportowcy w swójskej režiji přewjesć.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND