Premjera za kofejownju a taflu

póndźela, 17. awgusta 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Na kóncu ekumeniskeho nyšpora na wčerawšej zelowej njedźeli w klóšterskej zahrodźe w Pančicach-Kukowje su nowu taflu wotkryli. Wěnowana je wona plahowarjej jabłukow a fararjej Korbinianej Aignerej (1885–1966).  Foto: Feliks Haza Na kóncu ekumeniskeho nyšpora na wčerawšej zelowej njedźeli w klóšterskej zahrodźe w Pančicach-Kukowje su nowu taflu wotkryli. Wěnowana je wona plahowarjej jabłukow a fararjej Korbinianej Aignerej (1885–1966). Foto: Feliks Haza

Wjace wopytowarjow hač hewak registruje tuchwilu zežiwjenski a zelowy centrum klóštra Marijineje hwězdy w Pančicach-Kukowje. Wčera wotmě so tam ze zelowej njedźelu prěnje wjetše zarjadowanje w tymle lěće.

Pančicy-Kukow (SN/MWj). Hinak hač zašłe lěta, wopytowarjo wčera hižo wot připołdnja na zelowu njedźelu do klóštra Marijineje hwězdy w Pančicach-Kukowje přichadźachu. Dokelž běchu lětsa zaha­jenje sezony kaž tež swójbny swjedźeń a z nim přirodowe wiki wupadnyć dyrbjeli, móžeše wjace wikowarjow regionalnych wudźěłkow hač hewak swoje produkty w chłódku Lipja poskićeć. Pa­leta sahaše wot kołbasy z jehnjaceho a wowčeho mjasa přez drjewjane wudźěłki hač ke keramiskim debjenkam. Wosebje požadane pak běchu wšitke wudźěłki w zwisku ze zelemi, kaž mydła, korjeniny, wolije atd. Dale su wčera robiniju jako štom lěta sadźili. Hewak činja to stajnje k zahajenju sezony. Na jewišću dožiwichu wopytowarjo pisany program.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND