Njewšědna ideja zakład towarstwa

štwórtk, 20. awgusta 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Pokładnik dumperoweho kluba Siegbert Grutka, předsyda Daniel Ruprecht a wuspěšny jězdźer Křesćan Grutka (wotlěwa)  Foto: Alfons Handrik Pokładnik dumperoweho kluba Siegbert Grutka, předsyda Daniel Ruprecht a wuspěšny jězdźer Křesćan Grutka (wotlěwa) Foto: Alfons Handrik

Nimo wulkich nadregionalnych serbskich­ towarstwow, kotrež su často w medijach prezentne, mamy w dwurěčnej kónčinje njeličomne mjeńše a małe towarstwa, kotrež runje tak pilne­ dźěło wukonjeja, wo nich pak přewjele njezhoniš. W swojej lětnjej seriji­ lětsa tajke aktiwne cyłki před­sta­jamy, dźensa Lejnjanski dumperowy klub (14).

16. měrca 2003 załožichu w Lejnjanskim hosćencu towarstwo „Dumperowy klub Lejno“, kotremuž tehdy sydomadwacećo přistupichu. Spočatki pak leža dale wróćo. Jako trjebaše Zejičan Frank Domš 1995 při twarje swójskeho domu transportne wozydło, sej wot znateho dumper wupožči. Štož bě w NDRskim času trabant na dróhach, bě dumper na twarnišćach. Wot lěta 1958 do 1972 su we Wölkauwje pola ­Lipska tutón małotransporter, wuhotowany z ROBUR-motorom z wukonom 8,5 PS twarili. Zajimawe na jězdźidle je, zo ma prědku dwě kolesy a zady jedne, z kotrymž je šoferojo wodźa. Tak je dumper jara wobrotny, na tamnej stronje pak hrozy strach, zo so lochce zwróći.

wozjewjene w: Łužica

Galerija

dalši wobraz (1)
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND