Wo hoberskej objektaj njerodźa

štwórtk, 20. awgusta 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Gmejnscy radźićeljo w Radworju plany ratarskeho předewzaća wotpokazaja

Radwor (SN/MkWj). Planowany twar dweju halow Radworskeho ratarskeho předewzaća je na wčerawšim posedźenju tamnišeje gmejnskeje rady tójšto diskusije zbudźił. Gmejnscy radźićeljo mějachu wo tym rozsudźić, hač su z twarom přezjedni. Wo twarskej dowolnosći rozsudźi na kóncu twarski wotrjad krajnoradneho zarjada.

Štož zdawa so na prěni napohlad banalne, měješe dosć brizancy: Kóžda z wobeju halow je 80 metrow dołha, 30 metrow šěroka a jědnaće metrow wysoka. Hišće brizantniši pak bě fakt, zo chcedźa hoberskej objektaj na płoninje něhdyšeho Radworskeho dwórnišća stajić, direktnje před pod pomnikoškitom stejacym a mjeztym zaso wobydlenym twarjenju dwórnišća. Tam bydla nětkole zaso wjacore swójby. Nimo toho wutwarja tam tučasnje zetkawanski centrum, kotryž so tež za zbrašenych hodźi. Za to su samo spěchowanske srědki europskeho programa Leader dóstali. Po dlěšej diskusiji, w kotrejž mějachu někotři tež zrozumjenje za zajimy ratarskeho předewzaća, gmejnscy radźićeljo twarske plany wotpokazachu.

Wjesnjanostka Madeleine Rentsch informowaše, zo je dóstała dowolnosć za wužiwanje noweje hortoweje rumnosće we wjacezaměrowej hali „Slavia“ a zo maja nětko za kóždeho šulerja tež hortowe městno. Wuraznje dźakowaše so wona Radworčanej Janej Nukej a Wjeselic molerskej firmje za dwurěčne ponowjenje historiskich měznikow. Přitomni nimo toho zhonichu, zo je so za městno gmejnskeho dźěłaćerja 31 zajimcow přizjewiło.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND