Hišće sylnišo so zwičnjeć

pjatk, 21. awgusta 2020
artikl hódnoćić
(0 )
 Marco Gbureck  Foto:  Andreas Kirschke  Marco Gbureck Foto: Andreas Kirschke

Sydom lět dźěłaše Marco Gbureck we Wojerowskim pjekarskim kombinaće (HOBACK). W naslědniskim zawodźe Heberer bě wón změnowy nawoda, pozdźišo jako samostatny ortopediski technikar bě zamołwity za staršiski sanitetny dom Göde & Gbureck ze štyrjomi filialemi a 17 přistajenymi. „Sym dźěćo tohole města, bjez ćežow tu wotrostł, hač do dźensnišeho tule zakorjenjeny“, praji 43lětny. Wot 2009 do 2018 bě za CDU w měšćanskej radźe. Wot lońšeho pak za AfD. Za nju nastupi přistajeny tamnišeho stronskeho běrowa k wólbam Wojerowskeho wyšeho měšćanosty.

„Wojerecy maja sylne kwality a měli so sylnišo zwičnjeć“, wón podšmórnje. Hospodarske spěchowanje započnje so ze zaměrnym wotkrywanjom industrijnišćow. Město měło w Ćisku a Narću płoniny kupić, je wotkryć, a k přihódnej płaći­znje předać. Cyle nuznje měli B 96 a B 97 wutwarić, na najwažnišich wotrězkach samo na třičarowe dróhi. Nuznje zlěpšić měli tohorunja busowe zwiski z Wojerec do měšćanskich dźělow a do Budyšina.

Nimo zaměrnišeho hospodarskeho spěchowanja kaž tež zaměrneho wuwiwanja Šibojskeho jězora wupraja so Gbureck za wuhotowanje Krajneje zahrodoweje wustajeńcy we Wojerecach. Z njej móhli impulsy sadźeć. Pozdźišo móhli areal po přikładźe parka „Plohn“ w Lengenfeldźe jako kulturno- a wólnočasny park wužiwać. Zapřijeć chce tam tež serbske powěsće a je tak wobrazliwje a při hrajkanju dźěćom a swójbam zbližić. Swojich zwiskow do Brětnje dla je kandidat tež serbskim nałožkam a tradicijam přichileny. „Za naše šule dyrbi so nam poradźić, zaso wjac maćernorěčnych serbskich wučerkow a wučerjow zdobyć. Předewšěm měli přichodnje serbšćinu jako předmjet na wyšej šuli poskićeć. Za to chcu so zasadźeć“, kandidat přilubja. Andreas Kirschke

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND