Ze samozešitej tobołu kupać jěli

pjatk, 21. awgusta 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Šwalča Anita Hendrichowa rozjasni Magdalenje Pilcec z Ralbic, na čo ma dźiwać, zo by šow runy był. Šić nawuknyć bě dźěl prózdninskeho tydźenja w Smjerdźečanskim kubłanskim srjedźišću LIPA.  Foto: Alfons Handrik Šwalča Anita Hendrichowa rozjasni Magdalenje Pilcec z Ralbic, na čo ma dźiwać, zo by šow runy był. Šić nawuknyć bě dźěl prózdninskeho tydźenja w Smjerdźečanskim kubłanskim srjedźišću LIPA. Foto: Alfons Handrik

Smjerdźaca (aha/SN). Smjerdźečanske kubłanske srjedźišćo LIPA je lětsa pjaty raz w prěnim a poslednim tydźenju lětnich prózdnin planowało za předšulske dźěći a šulerjow prěnich lětnikow dny wočerstwjenja a sporta. Spočatk prózdnin su tydźeń z dwaceći wobdźělenymi dźěćimi wuspěšnje přewjedli. Za dalši su dóšli telko přizjewjenjow a naprašowanjow, zo dyrbjachu spěšnje přeplanować.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

HSSL23

nowostki LND