Z gratownje nastawa kapałka

wutora, 25. awgusta 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Stefan Brězan a Roman Nuk (wotlěwa) při dźěle na bywšej Nukničanskej wohnjowobornej gratowni, kotruž tuchwilu na kapałku přetwarja.  Foto: Alfons Handrik Stefan Brězan a Roman Nuk (wotlěwa) při dźěle na bywšej Nukničanskej wohnjowobornej gratowni, kotruž tuchwilu na kapałku přetwarja. Foto: Alfons Handrik

Nimo wulkich nadregionalnych serbskich­ towarstwow, kotrež su často w medijach prezentne, mamy w dwurěčnej kónčinje njeličomne mjeńše a małe towarstwa, kotrež runje tak pilne­ dźěło wukonjeja, wo nich pak přewjele njezhoniš. W swojej lětnjej seriji­ lětsa tajke aktiwne cyłki před­sta­jamy, dźensa towarstwo Nukničanskeje kapałki (15).

Hižo wjacore lěta je w Nuknicy z rjanej tradiciju, zo zetka so wobstajnje sku­pinka wobydlerjow, zo bychu so wonka a w zymje pola ludźi doma zhromadnje róžowc modlili. Wjacore razy tam wo móžnosći rozmyslowachu, nańć za mo­dlersku hodźinku so hodźace stajne městno. Před lětomaj zrodźichu ideju, sej we wsy kapałku natwarić, a to w mjeztym njewužiwanej a chětro njenahladnej bywšej gratowni dobrowólneje wohnjoweje wobory. Zaběrajo so z prawniskimi předpisami so bórze za to rozsudźichu, załožić towarstwo Nukničanskeje ka­pałki. Za předsydu towarstwa, kotremuž přisłu­ša 14 čłonow, wuzwolichu Romana Nuka. Jeho zastupuje jako městopřed­syda Marko Smoła a Regina Brězanowa přewza jako pokładnica financne naležnosće towarstwa.

wozjewjene w: Łužica

Galerija

dalši wobraz (1)
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND