Wutworić 3D-leksikon ornamentiki(7)

srjeda, 26. awgusta 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Tak abo podobnje by online-leksikon serbskeje ornamentiki wupadać móhł. Klětu w februarje ma prototyp spřistupny być. Karoline Schneider Tak abo podobnje by online-leksikon serbskeje ornamentiki wupadać móhł. Klětu w februarje ma prototyp spřistupny być. Karoline Schneider

Idejowe wubědźowanje sakskeho fondsa­ „Čiń sobu!“ je we wosebitej kate­goriji „Žiwa dwurěčnosć“ znowa tworićelskosć na dobro našeje maćeršćiny pozbudźiło. W serialu Serbske Nowi­ny tule rjad drobnych a małych projektow předstajeja.

wozjewjene w: Lokalka

Galerija

dalši wobraz (1)
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

  • Pnačičanski procesion - Die Panschwitzer Prozession.
  • Kulowscy křižerjo - Die Witticheunauer Kreuzreiter.
  • Njebjelčanscy křižerjo – Die Nebelschützer Verkündigungsprozession.
  • Chróšćanski křižerski procesion - Die Crostwitzer Osterreiter.
  • Baćonscy křižerjo - Osterreiter in Storcha
  • Ralbičanscy křižerjo - Die Ralbitzer Osterprozession.
  • Baćonscy křižerjo - Osterreiter in Storcha

nowostki LND