Rozmysluja wo swojich wsach

póndźela, 31. awgusta 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Na wotewrjene wašnje wobydlerjo wšo to wuprajichu, što so jim lubi a što bychu rady změnili, abo što sej přeja.  Foto: Jan Kral Na wotewrjene wašnje wobydlerjo wšo to wuprajichu, što so jim lubi a što bychu rady změnili, abo što sej přeja. Foto: Jan Kral

Rjad zarjadowanjow k žiwjenju na wsy dale wjedu

Njebjelčicy (JK/SN). Hižo w měrcu je Njebjel­čanska gmejna hromadźe z Bu­dyskej ludowej uniwersitu zahajiła rjad zarjadowanjow pod hesłom „Hromadźe na wsy – myslić – wuknyć – wuwić – činić“. Koronapandemije dla pak njemó­žachu z nim po zahajenskim zarjadowanju pokročować. Minjeny štwórtk běchu tuž wobydlerjo wsow Njebjelčanskeje gmejny přeprošeni, zo bychu zarjado­wanja ze ži­wjenjom pjelnili. Tak witaše wjes­njanosta Tomaš Čornak (CDU) 15 zajimcow z gmejny, kotřiž běchu z wotpo­hladom přišli, wo žiwjenju na swojich wjeskach rozmyslować.

Hłownaj akteraj wječora běštaj sobudźěłaćerjej ludoweje uniwersity Mike Brendel, kotryž zarjadowanje moderě­rowaše, a Sandra Hübner-Richter, kotraž jeho při tym podpěraše. Moderator zamó wobdźělnikow jara derje do tematiki zapřijeć a jich wćipnych za naležnosć sčinić­. Z aktiwnym so­bu­dźěłom přitomnych wužada sej wón žiwu diskusiju a wotewrjene myslenje. Po jednotliwych wsach – hač na Wěteńcu běchu wšitke zastupjene – rozmyslowachu wo tym, što hižo dobreho maja, hdźe su polěpšenja móžne a kotre přeća maja sami za přichod swojich wsow.

Wopytowarjo běchu na prěni wječor a na temu přihotowani. Bjez ćežow, wotewrjeni a sprawnje podawachu swoje mysle wo tym, što jich zaběra. Zajimawe bě, zo přezjednje we wšitkich wjeskach zhromadnosć jako to najwažniše a dobre chwalachu. Nastupajo přeća běchu sej tež nimale přezjedni. Tak so wujasni, zo měli komunikaciju mjez wjes­kami polěpšić a zo měli jich wobydlerjo jednotnosć gmejny wotbłyšćować. Wšelake konkretne namjety, kak móhło to fungować, mějachu hižo sobu. Namjet Serbskopazličanow, mjez sobu na zarjadowanja so přeprosyć, wuwabi mjez přitomnymi zajim, a hódnoćachu to jako dobru ideju. Za tajke zarjadowanja pak trjebaja na wšěch wsach městnosć zetkawanja. Tajku trjebaja w Serbskich Pazlicach runje tak nu­znje kaž w Miłoćicach. Tak su tamniši wobydlerjo wužadani, do cyłka so namakać a zhromadnje postupować w pró­cowanju wo přichodne zetkawanišća.

Štwórtkowny wječor bě po měnjenju zarja­dowarjow, ale tež přitomnych wobydlerjow poradźeny zazběh. Wosebje je so wšitkim wotewrjene wašnje lubiło, a rady chcedźa dalšich wjesnjanow za přichodne zarjadowanja nawabić. Snano so w septembru tež Wěteńčenjo wobdźěla. Rozmyslować wo žiwjenju na swojej wsy maja wobdźěleni za dobru wěc. To njetyje jenož zhromadnosći, ale wužaduje ducha a wjedźe k skrućenju gmejny a mjezsobnemu zeznaću. Tak wobydlerjo spóznaja, što ludźi druhich wjeskow zaběra, što mysla a kak sej přichod swojeje wsy a tamniše žiwjenje přeja.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND