„Nowember budźe zrudny“

srjeda, 02. septembera 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Prěnje zarjadowanja Kulowskeho karnewala lětsa wotprajene

Kulow (SN/MWj). Koronapandemija je nětko tež Kulowski karnewal dosćahnyła. Hladajo na najnowše škitne postajenja, kotrež wot 1. septembra płaća, je so předsydstwo Kulowskeho karnewaloweho towarstwa rozsudźiło póstnisku sezonu zdźěla wotprajić. „To potrjechi najprjedy raz mjezynarodne rańše piwko a kapičkowe wječory w nowembru“, informuje prezident towarstwa Mathias Glaab.

Předsydstwo wotpowěduje tak swojej zamołwitosći čłonam towarstwa kaž ­tež hosćom napřećo. „Wobstatk našeje karnewaloweje kultury su kompleksne a z wjele přihotami zwjazane zarjadowanja, na kotrychž so wjele ludźi zetkawa a zhromadnje swjeći. Póstniske podawki na poł połnej žurli, bjez rejow a barow, z wotstawkom a ze škitnym nahubnikom njemóžemy sej předstajić. Nimo toho so wone wudanili njebychu“, Mathias Glaab rozłožuje. Kak klětu dale póńdźe, dotal hišće wěste njeje. W nowembru chcedźa rozsudźić, hač kapičkowe wječory a póstniskej ćahaj přewjedu.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • SERBSKE NOWINY – Wědźeć, što so stawa! –

Ze swjedźenskim kóncom tydźenja su njedawno w Slepom 9. mjezynarodny festiwal dudakow a zdobom 750. róčnicu wobstaća wsy hódnje woswjećili. Jako mały přikusk k rozprawnistwu podawamy zajimowanym čitarjam SN-o

nowostki LND