„Přez kromu talerja hladać“

štwórtk, 03. septembera 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Žadanje za strukturnej změnu wotdeleka, wot ludnosće, je w Sakskej a Braniborskej dźeń a razniše. W Grodku, hdźež je Christine Herntier měšćanostka a zdobom rěčnica Łužiskeje iniciatiwy, su so tuž z wobydlerjemi zaměrnje rozmołwjeli. Wuslědki zjimachu na zakónčacej konferency.

Grodk (JoS/SN). Prjedy hač je ně­hdźe 240 wobdźělnikow předwčera­wšim w Čor­nej Pumpje zakónčacu konferencu wotměło, zajimowaše so čoło města Grodka na dźesać wobydlerskich zhromadźiznach za ideje ludźi. „Rozmołwny rjad zaběraše so wot lěća z naprawami, z kotrymiž móhło­ so město do přichoda jako ho­spodarske stejnišćo atraktiwniše stać“, rjekny Manuela Kohlbacher z kompetencneho centruma Baršć. Tón je hro­madźe z Grodkowskej komunikaciskej agenturu Füller&Krüger a z Körberowej załožbu wobdźělenski proces ke kón­cej wjedł. „Dźe-li wo swójsku žiwjensku wo­ko­linu, ludźo najlěpje wědźa, što dyrbi so woprawdźe činić.“

Wobdźělnicy konferency mějachu 109 idejow a pokiwow, kotrež su sydom temowym wobłukam přirjadowali. Žana ideja njebu wotpokazana.

Jako jedne temowe ćežišćo wopokaza so kolesowarski pućowanski turizm. Woby­dlerjo nastorčichu strukturny natwar wjedźenja pućow předźěłać, dźěry mjez wjesnymi dźělemi a do bliskeje Sakske­je zawrěć a zasadnje kolesowanske puće z naslědnej kwalitu saněrować, přichod­nje wusměrjene na elektriske ko­lesa, na skaterow a segwayje.

Podobne płaći za ćežišćo zjawny wo­sobowy bliskowobchad (ÖPNV). Tón bohužel „nimo jězdźi“, zdźěla hišće na zakładźe starych zbytkow jězbnych planow z doby NDR. Tohodla měli ÖPNV lokalnej ruce přewostajić, zo móhli wědu lokalneho wobhospodarjerja wužiwać. Na krajnej mjezy k Sakskej je trjeba, ÖPNV krajej přesahujcy a nadregionalnje zapołožić. W tym zwisku kritizowachu wobydlerjo ze wsow wuchodnje Grodka pobrachowacy šulerski wobchad do Slepoho.

Runje tak jimaja ludźi wodowy ma­nagement, přirodoškit a zachowanje tójšto wjesnych hatow. Grodkowska měšćanostka Christine Herntier rě­češe „wo naprawach, kotrež mamy přichodne 15 do 20 lět zeskutkownić, zo bychmy w domiznje žiwjensku kwalitu ludźi wobchowali. Za to je trjeba tež raz přez kromu talerja wšědneho dnja hladać.“

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND