Za zhromadnosću so žedźili

wutora, 08. septembera 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Na Bórkowskim wjesnym swjedźenju su wopytowarjam słódne tykancy porjedźeli.  Foto: Jost Schmidtchen Na Bórkowskim wjesnym swjedźenju su wopytowarjam słódne tykancy porjedźeli. Foto: Jost Schmidtchen

Bórk (JoS/SN). Pjaty Bórkowski wjesny swjedźeń po wožiwjenju tradicije w lěće 2016 bě dołhi čas njewěsty. Hakle w juniju je so wjesny klub Mała Sprjewja jako wuhotowar rozsudźił, hladajo na tehdyše wolóženja korony dla móžnosć swjedźenja pruwować a koncept hygieny zestajeć. „Při planowanju chcychmy kóždežkuli riziko wuzamknyć. Tohodla njejsmy žane zrěčenja z diskotekami a dalšimi zabawjerjemi wotzamknyli. Swój wjesny swjedźeń chcychmy na kóždy pad přewjesć, ale pod tuchwilnymi wuměnjenjemi w mjeńšej formje“, praji čłonka wjesneho kluba Silvana Syckor.

Hižo pjatk wječor minjeny kónc tydźenja zetka so Bórkowska młodźina z młodostnymi z wokolnych wsow, a to w stanje kaž tež wonka. Wšako je sportnišćo wulke dosć. Sobotu běchu starši a młódši na kofej a tykanc přeprošeni. Za to běchu ludźo dźakowni, po tym zo dyrbjachu tajku zhromadnosć wjacore měsacy parować. Nětko móžachu zaso raz z tymi pobachtać, kotrychž hižo dlěši čas zetkali njejsu. Wo tykancowy bazar běchu so wjesne hospozy ze 14 tykancami a tortami starali.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND