Wobydlerjo maja dale wobmyslenja noweho hata dla

srjeda, 09. septembera 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Miłoćicy (SN/MWj). Najnowši ekologiski projekt Njebjelčanskeje gmejny na kromje Miłoćic blisko tamnišeje Žaby stara so we wsy a wokolinje dale wo diskusije. Tohodla su wjesnjanosta Tomaš Čornak (CDU), fachowc za permakulturu Thomas Noack a planowar Andreas Stowasser na spočatku minjeneho posedźenja gmejnskeje rady w Miłoćicach wo projekće informowali. Wjace hač 20 woby­dlerjow je tam mjez druhim zhoniło, zo financuja projekt, kiž by normalnje 410 000 eurow płaćił, přez gmejnske ekokonto. Tak płaći hat na kóncu „jenož“ 85 000 eurow. Zezběrane ekodypki za njón pak móža předać, na přikład, hdyž w bliskosći zaso nowy milinowětrnik nastaja. Dale informowachu, zo ma Drježdźanska towaršnosć Permagold nastawace terasy intensiwnje wobhospodarjeć a tak zhubjenu ratarsku płoninu móhłrjec narunać. Nimo toho wu­zběhnychu wjacekrótny wunošk wódnišća. Wone ma słužić zadźěwanju erozije pódy, škitej najwšelakorišich družin zwěrjatow, wočerstwjenju wobydlerjow a nic na kóncu zastaranju z hašenskej wodu.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND