Nimo noweje pěstowarnje maja tež hinaše nadawki

póndźela, 14. septembera 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Jězdnja k Fabrikskej hospodźe w Šunowje je chětro rozdrěta. Wosebje kromy su dodźeržane. Na lisćinje gmejnskich dróhow, kotrež maja ponowić, puć sobu na prěnim městnje steji. Jeli so wšitko derje wuwije, by so to hižo klětu stać móhło. Hewak budźe wón hišće dobrej dwě lěće dźeržeć dyrbjeć. Foto: Jan Kral Jězdnja k Fabrikskej hospodźe w Šunowje je chětro rozdrěta. Wosebje kromy su dodźeržane. Na lisćinje gmejnskich dróhow, kotrež maja ponowić, puć sobu na prěnim městnje steji. Jeli so wšitko derje wuwije, by so to hižo klětu stać móhło. Hewak budźe wón hišće dobrej dwě lěće dźeržeć dyrbjeć. Foto: Jan Kral

Ralbicy (JK/SN). Wokomiknje maš dźěło gmejnskeje rady Ralbicy-Róžant nastupajo zaćišć, zo so wšitko jenož hišće ­wokoło noweje Ralbičanskeje pěstowarnje wjerći. Tola tomu tak njeje. Nimo noweje kalkulacije za drje najwjetše wu­žadanje delanskeje gmejny wěnowachu so radźićeljo na minjenym posedźenju tež hinašim wažnym nadawkam. Woni so dojednachu, zo lětušu a klětušu ­pawšalu 54 000 eurow k wudźeržowanju komunalnych pućow zjimaja. Tak hodźi so wjetši objekt zwoprawdźić. Po gmejnskej prioritnej lisćinje měli Trupinski puć w Ralbicach a Fabriksku dróhu w Šunowje ponowić. K tomu poda twarski in­ženjer a planowar Stanij Statnik roz­prawu k stawej a móžnym naprawam. Z nazhonjenjow minjenych dróhotwarskich projektow by móžno było – hladajo na dale a tuńše poskitki fachowych firmow – přirunajo z kalkulaciju gmejny wobaj pućej wobnowić. Radźićeljo so tuž dojednachu, wupisać wobaj pućej klětu spočatk lěta za wobnowjenje w dwěmaj losomaj a potom poskitki firmow wo­čaknyć. Jeli su wone we wobjimje gmejnskich­ móžnosćow, hodźitej so ­wobaj pućej ponowić.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND