Maja noweho změrca

štwórtk, 17. septembera 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Dobry financny pozadk zaruča w Rakečanskej gmejnje spomóžne dźěło

Rakecy (JK/SN). Po lětnjej přestawce zetkachu so tež Rakečanscy gmejnscy radźićeljo wčera zaso k porjadnemu posedźenju w awli Pawołskeje šule. Dźakowano zlutniwemu hospodarjenju móže sej gmejna Rakecy lětsa přidatne wudawki dowolić. Hłowna přičina za to bě rozprawa wo stawje lětušeho hospodarskeho plana, kotruž poda nawodnica financneho zarjada gmejny Franziska Pfeiffer. Na­jebać koronakrizu je gmejna swoje hospodarske nadawki derje zmištrowała, a tak móža pod smužku dobry plus dochody kaž tež likwidne srědki nastupajo registrować. Kónc prěnjeho połlěta su hižo 72 procentow dochodow cyłeho lěta zwoprawdźili, a dochody z wobrotoweho dawka su z 72 procentami tohorunja wyše, hač bě to ke kóncej junija planowane.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND