Drěwčenjo ćišć zesylnja

pjatk, 18. septembera 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Gmejnska rada trjeba rozsudy a podpěru z Drježdźan

Łaz (AK/SN). Spěchowanske srědki za dróhu do Złyčina (Litschen) su zasadnje přizwolene, dotal pak njewupłaćene. ­Njespokojnosć zwuraznichu předewšěm Drěwčenjo tónle tydźeń na posedźenju Łazowskeje gmejnskeje rady. Hižo wot lěta 2012 trěbny wutwar 3,7 kilometrow dołheho puća Drěwcy–Złyčin njehodźi so přeco hišće zahajić. Přičina toho je njewěste financowanje.

Něhdźe 305 000 eurow je z wupisanja wušło. Wěstej stej podźěl 152 000 eurow Němskeje železnicy AG a swójski podźěl gmejny Łaz 50 000 eurow. Čakaja pak hišće na 129 000 eurow ze sakskeho krajneho zarjada za twar dróhow a wobchad Mišno. „W Mišnje nam k stawej wotdźěłanja nadawkow rjeknychu, zo je nětčiši staw rozdawanja lěto 2018 ... Smy so na to na sakske hospodarske ministerstwo wobroćili, prošo zapósłanca krajneho sejma Marka Šimana (CDU) a Franka Hirchu (2009–2019 zapósłanc CDU) wo podpěru. Budźemy nětko ćišć na Drježdźany wukonjeć“, rjekny Drěwčanski wjesny předstejićel Frank Linge, „štož so tule stawa, swědči w našich wočach wo zaprajenju krajneho knježerstwa.“

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND