Skónčnje sami rězbarić móc

wutora, 22. septembera 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Miłoćicy (SN/MiR). Z nowym poskitkom chce Njebjelčanske wuměłstwowe a kubłanske towarstwo Kamjenjak swoju lětnju sezonu zakónčić. Tónle pjatk a sobotu, stajnje wot 14 do 17 hodź., přeproša jeje čłonojo zajimcow na prěni dźeń wote­wrjenych duri do Miłočanskeje skały Při Krabatowym kamjenju. Tam móža so zajimcy wobdźělić na dźěłowej skupinje „Sam rězbarić“. Poskitk měri so na dźěći, młodostnych a młodych dorosćenych, kotřiž chcedźa so na tymle wuměłskim polu wuspytać. Předznajomosće ­za to žane trěbne njejsu.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND