Region steji w srjedźišću

póndźela, 28. septembera 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Ducy po Chrósćicach napadny wulki plakat, kiž wisa na płoće Wjeselic statoka. Anna a Ignac Wjeselic, Bettina Wjeselina a Mikławš Brězan (wotlěwa) maja tuchwilu zhromadnje ze swójbnymi a dalšimi pomocnikami wosebje běrny zběrać, kotrež su po biologiskich měritkach plahowane, a je za předawanje přihotować.  Foto: Feliks Haza Ducy po Chrósćicach napadny wulki plakat, kiž wisa na płoće Wjeselic statoka. Anna a Ignac Wjeselic, Bettina Wjeselina a Mikławš Brězan (wotlěwa) maja tuchwilu zhromadnje ze swójbnymi a dalšimi pomocnikami wosebje běrny zběrać, kotrež su po biologiskich měritkach plahowane, a je za předawanje přihotować. Foto: Feliks Haza

Słody su wšelake, ale biologisce plahowana běrna so derje předawa

Budyšin/Chrósćicy (SN/MiR). Ducy po Budyšinje na regionalnych a ekologisce produkowanych žiwidłach zajimowani kupcy zwěsća, zo tajke poskitki přiběraja. Před někotrymi lětami hišće dyrbjachu sej z němskich wulkoměstow so nawróćacy młodźi Łužičenjo swoje produkty w sakskej stolicy Drježdźanach abo přez internet wobstarać. Mjeztym pak tež we Łužicy tajke poskitki su. Mjez druhim móža sej wobstarać na tydźenskich wikach pod Bohatej wěžu stajnje štwórtk a sobotu při předawanskim stejnišću ­Michaela Ubla nimo produktow wot wulkoposkićerja z Błótow a mnohich dodawarjow sada, zeleniny, wolija a tak dale, tež běrny z Chrósćic. „Kupc je mi wo tym powědał, zo je w Chrósćicach bio­ratar, kiž ma běrny, po biologiskich měritkach plahowane, na předań. Připadnje sym Ignaca něšto pozdźišo na zjawnym zarjadowanju zetkał a zeznał. Nětko hižo dlěje, nimo tych mojich dotalnych partnerow, tež Wjeselic běrny předawam“, Ubl powěda.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND