Rozprawa z mało wothłosom poručenje

wutora, 29. septembera 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Halena Jancyna nowa wokrjesna społnomócnjena za serbske naležnosće

Budyšin (SN/at). Z wotwołanjom dotalneje a powołanjom noweje społnomócnjeneje za serbske naležnosće je Budyski wokrjesny sejmik dalewjedźenje tohole zastojnstwa zaručił. Na swojim wčera­­wšim posedźenju, kotrež su koronapandemije dla znowa w Němsko-Serbskim ludowym dźiwadle přewjedli, wuwjazachu wokrjesni radźićeljo Reginu Krawcowu po šěsćlětnej zaměrnej dźěławosći k 30. septembrej z funkcije. Krajny rada Michael Harig (CDU) jej wobkrući, zo njeje so bojała na njedostatki pokazać, zo je „deficity widźała“ a zarjadnistwo „dale přinjesła, winowatosće serbskej ludnosći napřećo dodźeržeć“. Za to wupraji Krawcowej „cyle wulki dźak“.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND