Najprjedy fakty, potom rozsud poručenje

štwórtk, 01. oktobera 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Tale wizija mosta za pěškow nad Sprjewju wot Hrodźiška na Budyski hród stara so tuchwilu w sprjewinym měsće wo horce diskusije. Wčera je so z njej znowa měšćanska rada zaběrała. Při tym hłosowaše wjetšina za namjet FDP, najprjedy wšitke fakty znjesć a hakle potom wobydlerjow rozsudźić dać.  Foto: Ehrlich Architekten GbR Tale wizija mosta za pěškow nad Sprjewju wot Hrodźiška na Budyski hród stara so tuchwilu w sprjewinym měsće wo horce diskusije. Wčera je so z njej znowa měšćanska rada zaběrała. Při tym hłosowaše wjetšina za namjet FDP, najprjedy wšitke fakty znjesć a hakle potom wobydlerjow rozsudźić dać. Foto: Ehrlich Architekten GbR

Měšćanscy radźićeljo wo mosće diskutowali a za namjet FDP hłosowali

Budyšin (CS/SN). Frakcija FDP kaž tež frakcija AfD Budyskeje měšćanskeje rady stej měšćanskemu parlamentej zapodałoj namjet wo wobydlerskim rozsudźe nastupajo planowany móst za pěškow wot Hrodźiška na Hród. Wo woběmaj namje­­tomaj su měšćanscy radźićeljo wčera wječor diskutowali. Mjeztym zo wěnuje so namjet FDP na cyłkowny projekt z mostom, rozšěrjenjom parkowa­nišća na Schliebenowej, wobydlerskej łuku­ a wutwarom wódneje wěže Budyskeho hrodu a Dołheho domu, poćahuje so namjet AfD jeničce na móst.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND