Ludźom zamołwitosć přicpěwać

štwórtk, 01. oktobera 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Mjez wopytowarjemi podijoweje diskusije wo wjelkach bě předwčerawšim tež Bjarnat Cyž, kiž porokowaše, zo tuchwilna politika wjelkam napřećo potrjechenych wobydlerjow samych wostaja.  Foto: Bernd Goldammer Mjez wopytowarjemi podijoweje diskusije wo wjelkach bě předwčerawšim tež Bjarnat Cyž, kiž porokowaše, zo tuchwilna politika wjelkam napřećo potrjechenych wobydlerjow samych wostaja. Foto: Bernd Goldammer

Podijowa diskusija wo wjelkach znate problemy wujewiła

Kamjenc (BG/SN). Prašenje podijoweje diskusije „Kelko wjelkow znjese Sakska?“ je předwčerawšim něhdźe 40 zajimcow do Kamjenskeho měšćanskeho dźiwadła přiwabiło. Mjez nimi běchu wjacori Serbja, kotřiž so hižo tójšto lět z temu zaběraja. Zarjadowanje wotmě so w rjedźe „Kontrowersnje na městnje“, kotryž sakska centrala za politiske kubłanje a ludowa uniwersita zhromadnje wuhotujetej. Diskutowałoj staj Volker Kurz ze zwjazka BUND a Matthias Rau z krajneho zarjada za wobswět, geologiju a ratarstwo. Jimaj napřećo sedźeše Wernher Gerhards z wobydlerskeje iniciatiwy za wobmjezowanje wjelčeho wobstatka.

wozjewjene w: Łužica

Galerija

dalši wobraz (1) Šěsć wowcow Conrada Böhmy běchu wjelki wutoru w Rušicy pola Halštrowa morili. Foto: Rocci Klein
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

HSSL23

nowostki LND