Ideje wobydlerjow prašane

srjeda, 07. oktobera 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Zdźěłuja wjesne wuwićowe koncepty za přichodne lětdźesatki

Slepo (AK/SN). Hač do kónca februara 2021 chce Slepjanska gmejna wjesne wuwićowe koncepty za Slepo, Rowno a Mułkecy w dalokej měrje wotzamknjene měć. Tónle zaměr wobkrući amtěrowacy hamtski rjadowar Jörg Funda na wčerawšim posedźenju tamnišich gmejnskich radźićelow. „Zwjesela, zo je nětko wjele dynamiki spóznać, štož wosebje w Rownom začuwamy. Ale tež w Mułkecach so tójšto hiba“, Funda rozłoži. „Chcemy zhromadnje docpěć, zo so tež w Slepom njedostatki wotstronja. Chcemy po móžnosći hač do nowembra naćisk za wjesny wuwićowy koncept předpołožić.“ Za to so tež tamniša wjesna rada zasadźa.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

HSSL23

nowostki LND