Wotnětka namjety zapodać

póndźela, 12. oktobera 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Nowe hrajkanišćo při Wojerowskim wobydlerskim centrumje Piwarska hasa 1 je jedyn z projektow, kotrež su we wobłuku wobydlerskeho etata 2020 w měsće nad Čornym Halštrowom zwoprawdźili.  Foto: Kulturna fabrika Wojerecy Nowe hrajkanišćo při Wojerowskim wobydlerskim centrumje Piwarska hasa 1 je jedyn z projektow, kotrež su we wobłuku wobydlerskeho etata 2020 w měsće nad Čornym Halštrowom zwoprawdźili. Foto: Kulturna fabrika Wojerecy

Město Wojerecy změje klětu znowa woby­dlerski etat. Po dobrych nazho­njenjach w lětomaj 2019 a 2020 chcedźa tule formu sobupostajowanja woby­dlerjow města a wjesnych dźělow dale wjesć.

Wojerecy (SN/MWj). Za wobydlerski etat 2021 města Wojerec móža wobydlerjo města a přisłušnych wsow wot dźens­nišeho hač do 13. nowembra swoje namjety zapodać. Je to mjeztym třeći tajki wosebity hospodarski plan, kotryž je měšćan­ska rada na swojim posedźenju kónc septembra schwaliła. Je pak to prěni, kotryž­ jeničce z měšćanskeje kasy finan­cuja a nic z přidatnych pjenjez. Loni a lětsa dźě dóstachu za to pawšalnu přiražku Swobodneho stata Sakskeje za sylnjenje wjesneje kónčiny.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND