Wuknyć z pomocu kóstkow (14)

srjeda, 14. oktobera 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Weronika Butendeichowa je njedawno z dźěćimi rjećazki tykała, a to ze serbskimi pismikowymi kóstkami.  Foto: Milenka Rječcyna Weronika Butendeichowa je njedawno z dźěćimi rjećazki tykała, a to ze serbskimi pismikowymi kóstkami. Foto: Milenka Rječcyna

Idejowe wubědźowanje sakskeho ­fondsa „Čiń sobu!“ je we wosebitej ­kategoriji „Žiwa dwurěčnosć“ tworićelskosć na dobro našeje maćeršćiny ­znowa pozbudźiło. Serbske Nowiny ­tule w serialu rjad drobnych a małych projektow předstajeja.

Prěni pospyt je so radźił, Weronika Butendeichowa z Rěčneho centruma WITAJ poda so njedawno prěni króć z wjaco­rymi kašćikami na Serbsku hodźinku w Budyskej SKI. Dźěći tam běchu wězo jara wćipne, što w nich je. Wjeselo bě wulke, jako wuhladachu parlički z drjewa a rjećazki, na kotrež je tykachu. „Njejsu pak to jenož jednore parlički. Ně, na nich steja pismiki serbskeho alfabeta. Tak móža sej dźěći cyle swójsku debjenku zhotowić“, Weronika Butendeichowa rozłožuje. Tajke poskitki słušeja k zakładnym při posrědkowanju serbšćiny.

wozjewjene w: Lokalka

Galerija

dalši wobraz (1)
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

słowo lěta 2022

nawěšk

nowostki LND