Zelena swěca za sportowy park

srjeda, 21. oktobera 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Wjele pjenjez za modernu wólnočasnu připrawu při spjatym jězoru

Budyšin (SN/MWj). Lědma hdy žněje wobzamknjenje Budyskeje měšćanskeje rady přiklesk publikuma. Tele wuwzaće bě dožiwić na zašłym posedźenju par­lamenta, jako stajichu radźićeljo wuhibki za twar noweho sportoweho parka w Strowotnej studni. Za njón přewostaji město spěchowanske srědki we wob­jimje 436 000 eurow.

Po měnjenju wyšeho měšćanosty Alexandera Ahrensa (SPD) njenastanje jenož atraktiwny poskitk w Strowotnej studni, ale tež „městno, kotrež móhło nadregionalny wuznam měć“, rěka w nowinskim wozjewjenju města. Ze spěchowanskimi srědkami móže Budyska bydlenjotwarska towaršnosć (BWB) bjezposrědnje při spjatym jězoru připrawu za skaterow, scooterow a BMX-kolesowarjow natwarić. Runočasnje nastanje basketballnišćo. Wot města přewostajene pjenjezy pochadźeja ze spěchowanskeho programa Zwjazka a kraja za měšćanski přetwar.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND