Zelena swěca za sportowy park

srjeda, 21. oktobera 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Wjele pjenjez za modernu wólnočasnu připrawu při spjatym jězoru

Budyšin (SN/MWj). Lědma hdy žněje wobzamknjenje Budyskeje měšćanskeje rady přiklesk publikuma. Tele wuwzaće bě dožiwić na zašłym posedźenju par­lamenta, jako stajichu radźićeljo wuhibki za twar noweho sportoweho parka w Strowotnej studni. Za njón přewostaji město spěchowanske srědki we wob­jimje 436 000 eurow.

Po měnjenju wyšeho měšćanosty Alexandera Ahrensa (SPD) njenastanje jenož atraktiwny poskitk w Strowotnej studni, ale tež „městno, kotrež móhło nadregionalny wuznam měć“, rěka w nowinskim wozjewjenju města. Ze spěchowanskimi srědkami móže Budyska bydlenjotwarska towaršnosć (BWB) bjezposrědnje při spjatym jězoru připrawu za skaterow, scooterow a BMX-kolesowarjow natwarić. Runočasnje nastanje basketballnišćo. Wot města přewostajene pjenjezy pochadźeja ze spěchowanskeho programa Zwjazka a kraja za měšćanski přetwar.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

  • Pnačičanski procesion - Die Panschwitzer Prozession.
  • Kulowscy křižerjo - Die Witticheunauer Kreuzreiter.
  • Njebjelčanscy křižerjo – Die Nebelschützer Verkündigungsprozession.
  • Chróšćanski křižerski procesion - Die Crostwitzer Osterreiter.
  • Baćonscy křižerjo - Osterreiter in Storcha
  • Ralbičanscy křižerjo - Die Ralbitzer Osterprozession.
  • Baćonscy křižerjo - Osterreiter in Storcha

nowostki LND