Digitalizacija šulow wužadanje poručenje

pjatk, 23. oktobera 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Łazowska wyša šula słuša do kruha projektowych šulow

Łaz (AK/SN). Digitalizowanje na wyšej šuli­ Łaz, kotraž je w nošerstwje Budy­skeho wokrjesa, šulerjow a wučerjow wuža­duje. Amtěrowaca nawodnica šule a wučerka za matematiku a fyziku Andrea Bartoschek potwjerdźa: „Nadźijamy so, zo móžemy hač do kónca tohole lěta nowu techniku wužiwać. Rumnosć za wučbu fyziki ma so jako mustrowa z digitalnej taflu a tabletami wuhotować“. Za to je šula jasny koncept wuwiła, kiž rjaduje wužiwanje, wobchad, hla­da­nje a dalekubłanje. „Nowa technika nima jenož w praksy fungować. Trjebamy stajny­ přewod a dalekubłanje z pomocu facho­weje mocy, kotruž nam nošer za­ruči. Jako wučerjo to sami njemóžemy“, měni wučer za matematiku, fyziku a informatiku na šuli Andreas Palzer.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND