Mnohotnosć, stawizny a hojenske mocy lawendla

srjeda, 28. oktobera 2020
artikl hódnoćić
(0 )
W swojim wobchodźe w Njedźichowje poskića Yvonne Müller mjeztym hižo dwě lěće najwšelakoriše wudźěłki z lawendla, kaž likery, sele, cokory, mydła a płaty. Rady wodźi wona tež zajimcow po swojej zahrodźe.  Foto: Andreas Kirschke W swojim wobchodźe w Njedźichowje poskića Yvonne Müller mjeztym hižo dwě lěće najwšelakoriše wudźěłki z lawendla, kaž likery, sele, cokory, mydła a płaty. Rady wodźi wona tež zajimcow po swojej zahrodźe. Foto: Andreas Kirschke

Čmjeły a mjetele zlětuja kołowokoło hrjadkow, posadźene z lawendlom, někotři praja tež lěwanćikom. Něžna fijałkojta barba kćenjow zwjesela woči wopyto­warjow. „Wužiwam jenož prawy lawendl, kiž mjenuje so po łaćonskim Lavandula angustifolia, bóle znaty pod zapřijećom lawendl. Tón ma wobstatki, kotrež słuža hojenju. Skutkuje tuž změrujo kaž tež wožiwjejo“, rozłožuje Yvonne Müller při wodźenju po swojej Njedźichowskej zahrodźe. Dwě lěće hižo ma wona mały wobchod za lawendl. Lětsa je prěni króć dźeń wotewrjenych duri zarjadowała. Lawendl, tak zhonja wopytowarjo wot njeje, je lěkowanska rostlina lěta 2020. Jury je za to wjacore přičiny mjenowała, mjez druhim mnohostronski wužitk rostliny w stawiznach čłowjestwa kaž tež najnowše wuslědki slědźenja.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND