Dźěći pilni zahrodkarjo byli

srjeda, 28. oktobera 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Hromadźe z Njeswačanskim wjesnjanostu Gerdom Schusterom su wčera Jolijn, Katarina a Alma w hrodowym parku kwětkace cyblički tykali.  Foto: Alfons Handrik Hromadźe z Njeswačanskim wjesnjanostu Gerdom Schusterom su wčera Jolijn, Katarina a Alma w hrodowym parku kwětkace cyblički tykali. Foto: Alfons Handrik

Njeswačidło (aha/SN). Loni w Njeswačanskim parku wuspěšnje zahajena ak­ci­ja, zelenišćo před třomi restawrowa­nymi studnjemi z nalětnimi kwětkami nasadźeć, je mjez wopytowarjemi wjele připóznaća našło. Tohodla su wčera dopoł­dnja znowa tajku akciju přewjedli. Za čas tuchwilnych prózdnin w horće přeby­wacych šulerjow powitaštaj na něhdźe 60 króć sto metrow wulkej płoninje wjesnjanosta Gerd Schuster (CDU) a nawodnica gmejnskeho twarskeho zarjada Katrin Ullrich. Mjeztym zo wjesnjanosta šule­rjam zaměr akcije rozłoži, rozdźěli jeho sobudźěłaćerka 20 šulerjam něhdźe 3 000 kwětkacych cybličkow. Holcy a hólcy so na to z pomocu swojich kubłarkow jako pilni zahrodkarjo wopokazachu. Připódla woni zhonichu, z kotrych cyblkow pozdźišo krokusy, narcisy abo hyacinty narostu. Z wulkim zapalom so wšitcy zhromadnje wo to starachu, zo bychu cyblič­ki po cyłej płoninje rjenje rozdźě­lili, zo móhło klětu wšitko kćěć. Runje tak kaž dorosćeni běchu tež šulerjo ze swojim dźěłom spokojom.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND