315. Kulowska karnewalowa sezona doskónčnje wotprajena

štwórtk, 29. oktobera 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Lubowarjo karnewala mějachu dotal snano hišće tróšku nadźije, zo so po wotprajenju lětušich zarjadowanjow te w lěće 2021 tola hišće wotměja. Znajmjeń­ša w Kulowje je so tale nadźija nětko zhubiła.

Kulow (SN/MWj). Předsydstwo Kulowskeho karnewaloweho towarstwa je na swo­jim posedźenju předwčerawšim rozsudźiło, 315. póstnisku sezonu 2020/2021 dospołnje wotprajić. „Jako smy kónc awgusta toho lěta zarjado­wa­nja na žurlach za nowember wot­prajili, mějachmy hišće nadźiju, druhi dźěl se­zony přewjesć móc. Hač do spočatka tydźe­nja smy tole w towarstwje přiho­towali“, rěka we wčera wozjewjenym nowin­skim zdźělenju prezidenta karnewaloweho towarstwa Mathiasa Glaaba. Před pozadkom sakskich koronowych postajenjow, kotrež hač do 25. januara 2021 płaća, a hladajo na aktualne wuwiće infekcijow su tule nadźiju spušćili. Ani přihoty ani přewjedźenje zarjadowa­njow na žurli abo přećahow njejsu hižo móžne. Přidatnje k zarjadowanjam w nowembru su tuž nětko tež te w januaru a februaru wotprajene. To po­trjechi kapičkowe wječory, maskowy bal kaž tež norskej ćahaj póstnisku sobotu a róžowu póndźelu.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND