W swěčkowym wobłuku žona w serbskej drasće a křižer

štwórtk, 29. oktobera 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Takle ma nowy swěčkowy wobłuk wupadać, kiž ma wot prěnjeho adwenta w Němcach při hłownej dróze stać.  Foto: Měšćanske zarjadnistwo Wojerecy Takle ma nowy swěčkowy wobłuk wupadać, kiž ma wot prěnjeho adwenta w Němcach při hłownej dróze stać. Foto: Měšćanske zarjadnistwo Wojerecy

Němcy (SN/MWj). Lětuši adwent drje bu­dźe­ w Němcach při wšěch koronowych wobmjezowanjach wosebity čas. Tam ma mjenujcy dypkownje k prěnjemu adwentej nowy wobswětleny swěčkowy wobłuk stać. Z tym budźe naprawa we wobłuku wobydlerskeho etata 2019 města Woje­recy zwoprawdźena a přeće wobydlerjow spjelnjene. Wobłuk ma štyri króć dwaj metraj wulki a z drohowocla być. Doniž njebudźe wjesne srjedźišćo doskónčnje wuhotowane, natwarja swěčkowy wobłuk najprjedy raz prowizorisce za wjesnym zarjadnistwom při hłownej dróze. Kaž je z finalneho namjeta měšćanskeho zarjada spóznać, ma wobłuk jako motiwy wjesnu kapałku, historiski tykowa­ny dom, znaty wjesny wětrnik kaž tež žonu­ w serbskej drasće a křižerja wopři­jimać.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND