Za zemrětych a žiwych

póndźela, 02. nowembera 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Drjewjana skulptura ze symboliku Lessingoweje rynkoweje parable steji na wopomnjenskim naměstnje pochowanskeho lěsa, kiž su minjeny pjatk pola Kamjenca wotewrěli.  Foto: Uwe Menschner Drjewjana skulptura ze symboliku Lessingoweje rynkoweje parable steji na wopomnjenskim naměstnje pochowanskeho lěsa, kiž su minjeny pjatk pola Kamjenca wotewrěli. Foto: Uwe Menschner

Poselstwo pochowanskeho lěsa snano někotrehožkuli zadźiwa

Brunow (UM/SN). Započało bě so wšiko z wowku. Wona – dokładnišo prajene wowka Andréja Rascha – chcyše rady w lěsu pochowana być. Jako ju jeje wnučk, lěsnistwowy inženjer a mějićel lěsnistwoweho zawoda pola Kamjenca, na to skedźbni, zo je to z běrokratiskimi zadźěwkami zwjazane, wona jeno znapřećiwi: „Staraj so wo to!“ A André Rasch so postara. Wuslědk je wot minjeneho pjatka w lěsu mjez Brunowom (Brauna), Lückersdorfom a Kamjencom widźeć. Tam wotewrěchu prěni pochowanski lěs Budyskeho wokrjesa.

Wotpohlad Andréja Rascha su na zbožowne wašnje zwjazali ze zaměrom města Kamjenc, kotrež so hižo wjacore lěta prócuje, přirodźe bliske pochowanišćo zwoprawdźić. Z předewzaćom FriedWald tzwr nadeńdźeštaj wobaj třećeho partnera, kiž ma wobšěrne nazhonjenja ze zapołoženjom a wobhospodarjenjom pochowanskich lěsow. Před lětomaj wotewrěchu tajki w Deutsch-Paulsdorfje w susodnym Zhorjelskim wokrjesu. Tón je mjeztym chětro woblubowany.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND