Wiki wjeselo wobradźili

wutora, 03. nowembera 2020
artikl hódnoćić
(3 )
Mjez wopytowarjemi 15. Wojerowskich wuměłstwowych wikow běštaj minjeny kónc tydźenja Ebru a Christian Geymeier.  Foto: Katrin Demczenko Mjez wopytowarjemi 15. Wojerowskich wuměłstwowych wikow běštaj minjeny kónc tydźenja Ebru a Christian Geymeier. Foto: Katrin Demczenko

Hižo do wospjetneho zlemjenja zjaw­neho žiwjenja buchu minjeny kónc tydźe­nja najwšelakoriše zarjadowanja wotprajene. Znajmjeńša Wojerowske wuměłstwowe wiki pak smědźachu so kaž planowane wotměć.

Wojerecy (KD/SN). Našočasnym wuměłcam skića Wojerowska Kulturna fabrika wobstajnje składnosć, w zjawnosći swoje twórby pokazować. To je za čas koronoweje pandemije ćim wažniše. Jedna tajka składnosć běchu minjeny kónc tydźenja mjeztym hižo 15. wuměłstwowe wiki, kotrež so kóžde druhe lěto we Łužiskej hali wotměja. Kaž jednaćel Kulturneje fabri­ki Uwe Proksch zdźěli, je so dohromady 65 molerjow, grafikarjow, zhotowjerjow debjenkow, rězbarjow a dalšich wuměłcow, přewažnje ze Sakskeje a Braniborskeje na lětušich wikach wobdźěliło. Z jich grafikow, skulpturow, mólbow a dalšich twórbow běštaj kuratoraj Uwe Handrick a Ines Lenke kaž tež přihotowanski team Kulturneje fabriki wustajeńcu we Łužiskej hali natwarili.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND