Běrokratiskeho zadźěwka dla so znowa zetkać dyrbjeli

wutora, 03. nowembera 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Předsyda Křesćan Gruhn a čłon předsydstwa Frank Čornak (wotlěwa) witaštaj čłonow hońtwjerskeho drustwa na hłownu zhzromadźiznu.  Foto: Alfons Handrik Předsyda Křesćan Gruhn a čłon předsydstwa Frank Čornak (wotlěwa) witaštaj čłonow hońtwjerskeho drustwa na hłownu zhzromadźiznu. Foto: Alfons Handrik

Konjecy (aha/SN). Hońtwjerske drustwo Konjecy-Šunow ze swojimi nimale 70 čłonami chcyše wotpowědnje swojim wustawkam hižo lětsa w měrcu swoju hłownu zhromadźiznu přewjesć. Koronapandemije dla pak njebě to spočatk nalěća móžno, tak zo dyrbjachu swoju „hłownu“ na pozdźiši termin přepołožić. Tomu Křesćan Gruhn, kiž z časa zało­že­nja w lěće 1994 drustwo nawjeduje, wotpowědowaše. Nimale 40 zapisanych čłonow so tuž w awgusće zeńdźe. Mjez druhim tehdy wupłaćenje wotnajenskeho přinoška wobzamknychu. Tola runje to měješe hońtwjerski hamt krajno­radneho zarjada za njepłaćiwe, dokelž njebu wotpowědny termin w gmejnskej nowinje sčasom wozjewjeny. Tuž dyrbjachu to nětko znowa zrjadować, zo móhli wotnajerjam přinošk wupłaćić.

Tohodla je předsydstwo hońtwjer­skeho drustwa swojich čłonow minjeny pjatk wospjet na žurlu Konječanskeho towarstwoweho domu přeprosyło. Nětko 16 přitomnych jednohłósnje wupłaćenju wotnajenskeho wunoška přihłosowachu.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

HSSL23

nowostki LND