Nowa šćežka ze štyrjomi temami

srjeda, 04. nowembera 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Tež informaciske tafle podłu noweje přirodoweje wučbneje šćežki při Hućinjanskich hatach chcedźa ponowić.  Foto: Stefanie Blaß Tež informaciske tafle podłu noweje přirodoweje wučbneje šćežki při Hućinjanskich hatach chcedźa ponowić. Foto: Stefanie Blaß

Stróža (SN/MWj). Wjetši twarski projekt su tele dny w biosferowym rezerwaće Hornjołužiska hola a haty zwoprawdźeć započeli. Kaž zamołwita za zjawnostne dźěło Christina Schmidt zdźěli, natwarja tam nowu přirodowu wučbnu šćežku Hućinjanske haty a Olbaski jězor, kotraž ma na městnje dotalneje šćežki nastać. Hižo wot lěta 2004 wona w swojej dźensnišej formje mnohich zajimcow přiwabja.

Dokelž pućiki, platformy, ławki, in­formaciske tafle a druhe připrawy hižo najnowšemu stawej njewotpowěduja, su wučbnu šćežku zasadnje znowa konci­powali. „Po wšěm zdaću hač do swjatkow 2021 ma so wona wobsahowje a twarsce předźěłać“, praji Christina Schmidt.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND