Kuchnja trjeba nowy milinowód

štwórtk, 05. nowembera 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Tuchwilne nastroje w Ralbičanskej šulskej kuchni přetrjebuja přewjele miliny. To chce šef Helery Hančik (naprawo) změnić.  Foto: Feliks Haza Tuchwilne nastroje w Ralbičanskej šulskej kuchni přetrjebuja přewjele miliny. To chce šef Helery Hančik (naprawo) změnić. Foto: Feliks Haza

Tak kaž spyta kóždy w swójskej domjacnosći milinu lutować a ju po móžnosći efektiwnje zasadźeć, dyrbja to tež přede­wzaćeljo a wězo komuny činić. Z naležnosću je so tele dny tež gmejnska rada Ralbicy-Róžant zaběrała.

Ralbicy (JK/SN). Zo w Ralbičanskej šuli słódny wobjed warja, su mjeztym mnozy sami nazhonili. Nic naposledk, jako je kuchnja za čas prěnjeho lockdowna koronapandemije dla lětsa w měrcu a aprylu mnohe porcije přidatnje wariła a je pak za wotewzaće poskićiła pak je sama dodawała. Samo na sebi móhł kuchar Helery Hančik spokojom być, štož wón snano tež je, njeby-li njesměrnje wulke wudawki za milinu měł.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND