Do „Sprjewineje parle“ přińdu nětko rjemjeslnicy

štwórtk, 05. nowembera 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Malešecy (CS/SN). Sanitarne připrawy w towarstwowym domje „Sprjewina parla“ w Połpicy (Halbendorf) w Malešanskej gmejnje zawěrno přemoderne njejsu. Tohodla dyrbja je nuznje ponowić. Zo móhli so čłonojo Malešanskeje gmejnskeje rady wo tuchwilnym stawje přeswědčić, přewjedźechu woni swoje po­sedźenje předwčerawšim w „Sprjewinej parli“. Tam mějachu wudawkam we wobjimje 12 000 eurow přihłosować. Sanitarne dźěła za tule sumu přewozmje Gärtnerec firma z Barta. Dale wobstaraja firma Hantke elektrodźěła za 1 100 eurow, firma Hanisch blidarske dźěła za 500 eurow a Baslerec předewzaće molerske dźěła za 2 500 eurow. Dokelž dyrbja hosćency cyły nowember začinjene měć, maja rjemjeslnicy w Połpicy přichodne tydźenje swobodnu ruku.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

HSSL23

nowostki LND