Židowskeho Budyšana wopominali

wutora, 10. nowembera 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Petra Kaulfürstowa je wčera w Budyskim klóšterku klarisow na Isidora Nussenbauma spominała.   Foto: Carmen Schumann Petra Kaulfürstowa je wčera w Budyskim klóšterku klarisow na Isidora Nussenbauma spominała. Foto: Carmen Schumann

Budyšin (CS/SN/MiR). W Budyskim klóšterku klarisow zetka so wčera nawječor něhdźe dwaceći ludźi k 32. nutrnosći, wěnowanej wopomnjeću pogromoweje nocy. 9. nowembra 1938 běchu nacio­nalsocialisća započeli židowske žiwjenje w Němskim reichu wutupjeć, štož su hač do kónca Druheje swětoweje wójny dale wjedli. Zapołožene do modlitwow a spěwow su wopytowarjo nyšpora na dóńt 1927 rodźeneho Budyšana Isidora Nussenbauma spominali. Zhromadnje ze swojim bratrom ćerpješe wón w kon­centraciskim lěhwje Stutthof. Siegfried je přez cyły čas swojeho mjeńšeho bratra Isidora škitał, torturu zajeća pak njeje přežiwił. W swojich dopomnjenkach piše Isidor Nussenbaum, zo měješe stajnje jandźela pěstona poboku. Mjez druhim škitachu jeho w kaceće sobujeći a samo młody čłon SS, kotřiž su jemu přežiwjenje zmóžnili. Tak su jeho z jědźu zasta­rali. Po wuswobodźenju přez sowjetske wójsko dyrbješe Nussenbaum dožiwić, kak su ruscy wojacy žonu wumocowali, pola kotrejež wón po wuswobodźenju bydleše a kotraž so wo njeho staraše. Po wój­nje so na něšto měsacow do ródneho Budyšina nawróći.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND