Tafle napohladej wsy njetyja

srjeda, 11. nowembera 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Z tajkimi taflemi na Ralbičanskej nawsy wobchad tuchwilu změruja. Přerjany napohlad wšak wone njeskića.  Foto: Jan Kral Z tajkimi taflemi na Ralbičanskej nawsy wobchad tuchwilu změruja. Přerjany napohlad wšak wone njeskića. Foto: Jan Kral

Tež zwonka dnjoweho porjada narěznu gmejnscy radźićeljo na swojich posedźenjach temy, kotrež ludźi zaběraja, njedawno tež gmejnski parlament Ralbi­cy-Róžant.

Ralbicy (JK/SN). Na minjenym posedźenju gmejnskeho parlamenta Ralbicy­Róžant wupraji so radźićel Tomaš Bjeńš (Swobodne wolerske zjednoćenstwo Delany) zadźiwany wo naprawje wobchada na Ralbičanskej nawsy dla. Tam stejachu dotal tafle k změrowanju wobchada a jako­ napominanje, zo je pěstowarnja w bliskosći. Tafle stejachu na mobilnym podesće a njebě zaćišć, zo wone dlěši čas stejo wostanu. Nětko pak su kruće do dróhi zakótwjene a wupada cyle tak, zo tomu tak wostanje. Z prawom so To­maš­ Bjeńš nětko praša, čehodla so napohlad nawsy takle skomola.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND