W chorownjach maja přemało personala

pjatk, 13. nowembera 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Zhorjelc (AK/SN). Na intensiwnych sta­cijach chorownjow Zhorjelskeho wokrjesa je korony dla dale a mjenje personala. Wot srjedy nětko tuž Zwjazkowa wobora ze sto wojakami pomha. Zasadźeni su woni w Zhorjelskimaj klinikumje a Ca­ro­lusowej chorowni kaž tež w chorownjach Žitawy, Habrachćic a Běłeje Wody. „To njejsu jenož hladarjo chorych a starych, ale su tež lěkarscy pomocnicy a wuchowanscy asistenća. Woni maja medicinske połoženje na intensiwnych stacijach stabilizować“, wuswětli generalny stabowy lěkar Zwjazkoweje wobory dr. Stephan Schmidt wčera na nowinskej konferency w Zhorjelcu. Mjenowane pjeć medicinskich zarjadnišćow dźěła na hranicy swojich móžnosćow.

Přičina nuzowych naprawow je při­běraca ličba koronainfekcijow w Zhorjelskim wokrjesu. Mjeztym maja tam 19 wosebje potrjechenych městnosćow. „Hižo tři tydźenje so połoženje přiwótřa. Ze swójskimi mocami to njezdokonjamy“, rjekny tamniši krajny rada Bernd Lange (CDU). „Prošachmy tuž Zwjazkowu woboru wo pomoc. Za podpěru smy jara dźakowni a smy wolóženi.“

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND