Wjesela so nad pjenježnej podpěru

póndźela, 16. nowembera 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Z trěbnym mjezsobnym wotstawkom a wot krjepjenskje připrawy: sportowy nawoda Pósta Germanije Budyšin Thomas Laue a Budyski financny měšćanosta dr. Robert Böhmer (wotprawa)  Foto: Laura Ziegler Z trěbnym mjezsobnym wotstawkom a wot krjepjenskje připrawy: sportowy nawoda Pósta Germanije Budyšin Thomas Laue a Budyski financny měšćanosta dr. Robert Böhmer (wotprawa) Foto: Laura Ziegler

We wobłuku sportoweho spěchowanja je město Budyšin awtomatisku krjepjensku připrawu koparskeho wotrjada Pósta Germanije Budyšin podpěrało. Nimo su tuž na hrajnišću při Edisonowej časy sucheho trawnika w lěću.

Budyšin (SN/MWj). Wjele słónca, wysoke temperatury a mało spadkow – štož w lěću mnozy witaja, tych, kotřiž dyrbja so wo trawniki starać, kóžde lěto znowa wužaduje. Tež za koparski wotrjad towarstwa Póst Germania Budyšin. Hižo lěta so tam z wulkim angažementom prócuja, zo by jich koparski trawnik tež w lěću zeleny był. Wuslědk su na kóncu při­wšěm jenož brune blaki. Ćim bóle so tam tele dny wjesela, zo maja nětko modernu połnoawtomatisku krjepjensku připrawu instalowanu. Dohromady 14 nastrojow je pod trawnikom schowanych. Hdyž ze zemje wujědu, wone pak w połnym kruhu pak w dźělnym dosć wody na trawnik pryskaja a tak kóždy kućik kopanišća docpěwaja, rěka w nowinskim wozjewjenju měšćanskeho zarjadnistwa.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND