Z nowymi awtami na dobro pacientow po puću

wutora, 17. nowembera 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Jědnaće nowych wuchowanskich jězdźidłow su minjene dny wuchowanskim stražam Budyskeho wokrjesa přepodali.  Foto: Krajnoradny zarjad Budyšin Jědnaće nowych wuchowanskich jězdźidłow su minjene dny wuchowanskim stražam Budyskeho wokrjesa přepodali. Foto: Krajnoradny zarjad Budyšin

Budyšin (SN/MWj). Na dróhach Budyskeho wokrjesa wuhladaja wobydlerjo nětko nowe chorobne awta, z kotrymiž přijědu w nuznych padach pomhać abo z kotrymiž pacientow transportuja. Dohromady jědnaće tajkich jězdźidłow su tele dny wšelakim wuchowanskim stražam we wokrjesu přepodali. Z nowymi awtami narunaja starše modele, kotrež hižo šěsć do wosom lět wužiwaja. Te zasadźa wotnětka jako rezerwowe awta abo je scyła wjace njebjeru.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND