Měli alternatiwy rozjimać

wutora, 24. nowembera 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Hač budu přirowy a hrjebje w gmejnje Ralbicy-Róžant tež w přichodźe tak porjadnje wupadać kaž tule w Róžeńće? Nowy traktor z wotpowědnym přitwarom móhł to zawěsćić. Ale tež posłužbowa firma. Foto:  Jan Kral Hač budu přirowy a hrjebje w gmejnje Ralbicy-Róžant tež w přichodźe tak porjadnje wupadać kaž tule w Róžeńće? Nowy traktor z wotpowědnym přitwarom móhł to zawěsćić. Ale tež posłužbowa firma. Foto: Jan Kral

Diskusija wo nowym komunalnym traktoru w gmejnje Ralbicy-Róžant ­je tež rozmyslowanje wo hinašich ­móžnych strukturach nastorčiła.

Ralbicy (JK/SN). Wuradźowanja a wotwažowanja k tomu, kak měli problem noweho komunalneho traktora za gmejnu Ralbicy-Róžant rozrisać, su na minjenym posedźenju gmejnskeje rady nowu dimensiju docpěli. Po tym zo bě so wujasniło, zo zawinuja wosebje specielne nastroje za najwšelakoriše dźěła eksorbitantnu płaćiznu, rozmysluja tam nětko wo móžnym rozrisanju zasadneho problema do hinašeho směra.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND