Wjace wobchada błóta dla

štwórtk, 26. nowembera 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Na něhdyšej železniskej čarje wuchodnje Radworja wotkładuja tele dny błóto, kotrež běchu lětsa w zažnym nalěću z Hodźijskeho spjatnišća wubagrowali a blisko njeho wuschnyć dali.  Foto: SN/Hanka Šěnec Na něhdyšej železniskej čarje wuchodnje Radworja wotkładuja tele dny błóto, kotrež běchu lětsa w zažnym nalěću z Hodźijskeho spjatnišća wubagrowali a blisko njeho wuschnyć dali. Foto: SN/Hanka Šěnec

Mjeńše a wjetše haty abo tež wodowe zběrniki dyrbiš hdys a hdys wurjedźić a z nich wotsadźene błóto wubagrować. Ale dokal z nim? W padźe Hodźijskeho spjatnišća mějachu zajimawu ideju.

Hodźij/Chasow (SN/MWj). Wulke oranžobarbne nakładne awta tłóča so tele dny po wuskich pućach pola Chasowa ze směra zwjazkoweje dróhi B 96 do směra na Radwor. Wone woža tysacy ­kubiknych metrow wuschnyteho błóta a wusypnu je mjez druhim na bywšu železnisku čaru wuchodnje Chasowa.

Błóto abo modernišo prajene sedimenty pochadźeja z Hodźijskeho spjateho jězora. Tón běchu lětsa wot januara hač do apryla wubagrowali, zo bychu poprawny spjaty wolumen zaso docpěli. Dohromady wuwozychu tehdy ze spjatnišća něhdźe 15 000 kubiknych metrow sedimentow. Kaž w nowinskim zdźělenju krajneho zarjada za rěčne zawěry (LTV) rěka, inwestowaše Swobodny stat Sakska za to něhdźe 270 000 eurow. Zo njebychu mokre błóto transportować trjebali, wotsypnychu je južnje Hodźijskeho ­spjateho jězora, zo móhło tam ­wuschnyć.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND