Stary twarski dwór dóstanje logo

štwórtk, 26. nowembera 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Rownjanski wuměłc Jörg Tausch tuchwilu nowy logo na Slepjanskim towarstwowym domje pomoluje.  Foto: Constanze Knappowa Rownjanski wuměłc Jörg Tausch tuchwilu nowy logo na Slepjanskim towarstwowym domje pomoluje. Foto: Constanze Knappowa

Slepo (CK/SN). Pod wušiknymi rukami Jörga Tauscha nastawa na fasadźe Slepjanskeho „Stareho twarskeho dwora“ logo towarstwoweho a zetkawanskeho domu. „Wonkownje ma widźeć być, zo so tu něšto stawa“, wón rjekny. Wosom towarstwow z dohromady wjace hač 100 čłonami objekt wužiwa.

Swobodny wuměłc z Rownoho je naćisk za logo stworił. Towarstwa rozsudźichu so za pisanu měšeńcu, při čimž steji kóžda barba za jedne towarstwo, wšitke pak su ze sobu splećene. Nad tym je stilizowane lipowe łopješko a serbske barby wotbłyšćuja, kajku hódnotu serbske tradicije, rěč a kultura w Slepom maja. W nazymskich prózdninach je Rownjanski wuměłc 2,40 metrow wysoki relief modelěrował. Nětko jón pomoluje.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND