Ideja protyki z nuzy rodźena

štwórtk, 03. decembera 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Njeswačanka Sylvina Schilling je z fotami swójsce debjenych jutrownych jejkow rjanu nasćěnowu stajnu protyku zestajała.  Foto: Carmen Schumann Njeswačanka Sylvina Schilling je z fotami swójsce debjenych jutrownych jejkow rjanu nasćěnowu stajnu protyku zestajała. Foto: Carmen Schumann

Njeswačidło (CS/SN). Jutrowne jejka k hodam darić je snano trochu njewšědna myslička, nic pak, su-li jutrowne jejka zwobraznjene na kalendrje. Sylvina Schilling z Njeswačidła je tajki tele dny wudała, a to w dwěmaj wariantomaj. Na wšitkich łopjenach protyki su widźeć jutrowne jejka, kotrež je sama debiła. Tomu wěnuje so 68lětna wot swojeho dźesateho žiwjenskeho lěta, raz z wjetšim raz z mjeńšim zapalom. Nětko w rentnarskej starobje zaběra tónle hobby wulki dźěl jeje wólneho časa.

Rodźena w Grodku, ale hižo wot lěta 1954 w Njeswačidle bydlaca je sej Sylvina Schilling debjenje jejkow wot swojeje maćerje wothladała. Tak je so na wubědźowanjach wo najrjeńše serbske jutrowne jejko runje tak wuspěšnje wobdźěliła kaž na wustajeńcach. Byrnjež žana Serbowka njebyła, dźěła wona z tradicionalnymi serbskimi technikami.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND