Tójšto wokoło hodownych kemšow dotal njejasne

wutora, 08. decembera 2020
artikl hódnoćić
(0 )
W Běłej Wodźe je za katolskeho fararja Michaela Noacka a za jeho ewangelskeho sobubratra Martina Zinkernagela (wotlěwa) ekumena samozrozumliwa.  Foto: Constanze Knappowa W Běłej Wodźe je za katolskeho fararja Michaela Noacka a za jeho ewangelskeho sobubratra Martina Zinkernagela (wotlěwa) ekumena samozrozumliwa. Foto: Constanze Knappowa

Běła Woda (CK/SN). Božu nóc w lodowej arenje swjećić? Za fararja Michaela Noacka z katolskeje wosady swjateho křiža w Běłej Wodźe by to wulkotne było. Farar Martin Zinkernagel z ewangelskeje wosady so porno tomu za to prawje zahorić njemóže. „To njeje hodowne dosć“, wón měni. W Běłej Wodźe su cyrkwje patoržicu połne wobsadźene, w normalnym padźe. „Bjez kemšow bychu hody jenož prosty swjedźeń byli“, praji ewangelski farar. Wjele ludźi takle začuwa, tež hdyž cyrkwi njepřisłušeli. To wobkruća runje tak katolski duchowny. „Hodowne Bože słužby su ludźom wulka potrjeba.“

W Běłej Wodźe mějachu tójšto idejow za ekumenisku hodownu pobožnosć, na přikład na torhošću, w zawodźe Telux abo w lodowej arenje. Mjeztym pak wobaj fararjej prajitaj: „Hdyž směmy sto wopytowarjow měć, póńdźemy do cyrkwje.“ Tam njetrjebaja zymu mrěć a bychu pišćele a rjany hodowny štom měli. Za to přihotuja darmotne tikety. Dotal pak njeje ani hišće jasne, kelko ludźi budźe so patoržicu na nutrnosćach wobdźělić móc a hač budu scyła kěrluše spěwać směć.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND